Новая цифровая книга на Amazon!

 

• Над 1000 израза на жаргон, използвани на английски език

• Удобно разделен на 23 единици

• Темите включват храна, напитки, празници, музика и много други.

• Всеки израз е дефиниран и използван в пример, така че можете ясно да разберете употребата.

• Всяка единица включва автентичен диалог на темата, използвайки жаргонните изрази.

• Изпробвайте се преди и след като сте изучили мерните единици.

• Прости уроци с размер на хапка. Лесно и забавно за учене!

Нажмите на текстовые ссылки ниже, чтобы просмотреть цены на книги в Amazon.

Amazon India

Amazon Germany

Amazon France

Amazon Mexico

Amazon Italy

Amazon Japan

Amazon Spain

Amazon Brazil

Amazon Netherlands

Amazon Canada

Amazon UK

Amazon United States

Amazon Australia

bg_BGБългарски
Cookie Consent Banner by Real Cookie Banner