การแก้ไขไวยากรณ์และการสอบ - ระดับ B1 ขึ้นไป

เลื่อนหน้าลงเพื่อดูวิดีโอ Youtube ของเรา

 

Learn or refresh your knowledge of the the prepositions By and Until with clear and easy to understand explanations and answers.

Learn shapes and their nouns and adjectives in English with pictures. Learn geometry shapes with examples.

 เรียนรู้ 20 วิธีการแสดงออกด้วย BRING พร้อมคำจำกัดความและตัวอย่าง - ใน 4 1/2 นาที การเตรียมความพร้อมที่สมบูรณ์แบบสำหรับการสอบภาษาอังกฤษทั่วไป เสียงอังกฤษแบบอังกฤษแท้ๆ

Learn or refresh your knowledge of the Present Simple test with clear and easy to understand explanations and answers.

กริยาวลี - Take In & Out - พร้อมคำอธิบายและตัวอย่างสำหรับเตรียมสอบ - IELTS | TOEFL

กริยาวลี - Take In & Out - พร้อมคำอธิบายและตัวอย่างสำหรับเตรียมสอบ - IELTS | TOEFL

เรียนรู้ 20 วิธีในการอธิบายลักษณะเชิงลบของผู้คนพร้อมคำจำกัดความและตัวอย่างในเวลาเพียง 4 นาที การเตรียมความพร้อมที่สมบูรณ์แบบสำหรับการสอบภาษาอังกฤษทั่วไป

เรียนรู้วิธีใช้ Make and Do กับคำนาม 54 ตัวอย่างพร้อมรูปภาพและเสียงภาษาอังกฤษแบบอังกฤษแท้ๆ - ภายใน 5 นาที การเตรียมการที่สมบูรณ์แบบสำหรับการสอบภาษาอังกฤษทั่วไป

เรียนรู้คำคุณศัพท์ 35 คำเพื่ออธิบายโครงสร้างและลักษณะที่ปรากฏพร้อมคำจำกัดความภายในเวลาไม่ถึง 4 นาที การเตรียมการที่สมบูรณ์แบบสำหรับการสอบภาษาอังกฤษทั่วไป เสียงอังกฤษแบบอังกฤษแท้ๆ

เรียนรู้คำบุพบท 12 คำพร้อมคำจำกัดความและตัวอย่าง - ภายใน 5 นาที การเตรียมการที่สมบูรณ์แบบสำหรับการสอบภาษาอังกฤษทั่วไป เสียงอังกฤษแบบอังกฤษแท้ๆ

เรียนรู้ 45 วิธีในการอธิบายความชอบและไม่ชอบโดยใช้คำกริยาคำนามและคำคุณศัพท์พร้อมตัวอย่างภายใน 5 นาที การเตรียมการที่สมบูรณ์แบบสำหรับการสอบภาษาอังกฤษทั่วไป เสียงอังกฤษแบบอังกฤษแท้ๆ

เรียนรู้ 10 คำบุพบทของเวลาพร้อมคำจำกัดความและตัวอย่าง - ในเวลาเพียง 6 นาที การเตรียมการที่สมบูรณ์แบบสำหรับการสอบภาษาอังกฤษทั่วไป เสียงอังกฤษแบบอังกฤษแท้ๆ

 เรียนรู้ 20 วิธีในการอธิบายลักษณะของผู้คนพร้อมคำจำกัดความและตัวอย่างภายในเวลาไม่เกิน 4 นาที การเตรียมการที่สมบูรณ์แบบสำหรับการสอบภาษาอังกฤษทั่วไป เสียงอังกฤษแบบอังกฤษแท้ๆ

ในวิดีโอวันนี้เราจะมาดูคำกริยาวลี 12 คำที่มีความหมายต่างกันทั้งหมด 24 คำโดยใช้คำกริยา "Bring" พร้อมคำอธิบายและตัวอย่าง

thไทย
Cookie Consent Banner by Real Cookie Banner