สำนวนสแลงและสุภาษิต – B1 – C2 level

เลื่อนหน้าลงเพื่อดูวิดีโอ Youtube ของเรา

 

Learn British English slang words and phrases. See slang words with their meanings in a short, funny story about Thought and Communication with Judy and Ed.

Learn Cockney Rhyming Slang words and phrases. See slang words with their meanings in a short, funny story about Ed’s family with Judy and Ed.

Learn Slang English expressions about Possibility and Chance by watching, listening to and reading our short, animated tale. Complete with explanations of the colloquial expressions.

Learn British English slang words and phrases. See slang words with their meanings in a short, funny story about Moods and Emotions with Judy and Ed.

Learn British English Slang Words and Phrases with their meanings. A perfect listening comprehension story for exam preparation.

Learn English and Improve Vocabulary through Story. Understand Slang Words and Phrases with their meanings. A perfect listening comprehension story for exam preparation.

Learn British English Slang Words and Phrases with their meanings. Perfect listening comprehension for exam preparation.

Learn British English Slang Words and Phrases with their meanings. A perfect listening comprehension story for exam preparation.

Learn Slang English expressions about weather and the environment by watching, listening to and reading our short, animated tale. Complete with explanations of the colloquial expressions.

Practise your slang English conversation skills, with examples and meanings. The authentic British accents are perfect for your listening comprehension.

Learn Slang English expressions about Health by watching, listening to and reading our short, animated tale. Complete with explanations of the colloquial expressions.

Learn Slang English expressions about Sport & Gambling by watching, listening to and reading our short, animated tale. Complete with explanations of the colloquial expressions.

Learn British English Slang English expressions about Success & Failure by watching, listening to, and reading our short, animated tale. Complete with explanations of the colloquial expressions – IELTS | CAE | ESL

Learn Slang English expressions about Money & Finance by watching, listening to and reading our short, animated tale. Complete with explanations of the colloquial expressions

Learn Slang English expressions about Travel & Movement by watching, listening to and reading our short, animated tale. Complete with explanations of the colloquial expressions. – IELTS | CAE | ESL

Learn Slang English expressions about Crime & Punishment by watching, listening to and reading our short, animated tale. Complete with explanations of the colloquial expressions.

คำแสลงภาษาอังกฤษ - คำเรียกขานของเสื้อผ้าและทรงผม 21 ตัวอย่าง - ความเข้าใจในการฟัง - IELTS | CAE | ESL

Idioms in Use - Homes & Houses - 20 สำนวนในภาษาอังกฤษพร้อมความหมายและตัวอย่าง - IELTS | ESL | FCE

เรียนรู้คำแสลงภาษาอังกฤษ - 35 ตัวอย่างคำแสลงการดื่ม - จากหนังสือ "Ed’s Big Bumper book of Slang" ของเรา – IELTS | CAE | ESL

เรียนรู้คำแสลงภาษาอังกฤษ - 35 ตัวอย่างคำแสลงการดื่ม - จากหนังสือ "Ed’s Big Bumper book of Slang" ของเรา

Idioms in Use Business Idioms ตอนที่ 2-16 สำนวนพร้อมความหมายและตัวอย่าง - IELTS | CAE | ESL

เรียนรู้คำแสลงภาษาอังกฤษ - 29 ตัวอย่างคำแสลงอาหาร - จากหนังสือ "Ed’s Big Bumper book of Slang" ของเรา

เรียนรู้คำแสลงภาษาอังกฤษ - 50 ตัวอย่างคำแสลงคำคล้องจองของ Cockney - จากหนังสือ "Ed’s Big Bumper book of Slang" ของเรา

เรียนรู้คำแสลงภาษาอังกฤษ - 22 ตัวอย่างของคำแสลงคริกเก็ต - จากหนังสือ "Ed’s Big Bumper book of Slang" ของเรา

เรียนรู้สำนวนแมวและสุนัข 32 ตัวในภาษาอังกฤษพร้อมความหมายและตัวอย่าง

เรียนรู้คำแสลงภาษาอังกฤษ - 31 ตัวอย่างความรักและมิตรภาพ - จากหนังสือ "Ed’s Big Bumper book of Slang" ของเรา

เรียนรู้คำแสลงภาษาอังกฤษ - 24 ตัวอย่างคำแสลงเพลง - จากหนังสือ "Ed’s Big Bumper book of Slang" ของเรา

Idioms in Use Business Idioms ตอนที่ 2-16 สำนวนพร้อมความหมายและตัวอย่าง - IELTS | CAE | ESL

สุภาษิตที่ใช้ - 20 สุภาษิตภาษาอังกฤษยอดนิยมพร้อมความหมายและตัวอย่าง - IELTS | ESL | FCE | CAE

เรียนรู้สุภาษิตอังกฤษยอดนิยม 16 ข้อพร้อมคำจำกัดความและตัวอย่าง

thไทย